רוטרי "עמיתים" נהריה
חזרה לעמוד קודם
  גלעדי עמוס, פסוקו של שבוע (טקס החלפת נשיאים 2013)  
   
  פרשת השבוע או יותר נכון לומר פרשות השבוע כי השבוע שתי פרשות מחוברות : פרשת "מטות" ופרשת "מסעי". בד"כ הפרשות מחוברות אפילו (גם בשנים מעוברות כמו השנה הבאה - תשע"ד).
אני רוצה להתייחס היום רק לפרשת מסעי", ורק לתחילת הפרשה .
בתחילת הפרשה יש את רשימת המקומות שבהם בני ישראל :"עברו ,חנו ונסעו" במשך נדידתם במדבר בנוסח הבא:"ויסעו מחצרות ויחנו ברתמה ויסעו מריתמה ויחנו באלוש".
החלטתי אני לכתוב את מסעי רוטרי "עמיתים"בנוסח הנ"ל.
"ויכתוב עמוס את מסעיהם לנשיאיהם על פי הרשום בספרי בספר דברי הימים של המועדון
ואלה מסעיהם לנשיאיהם ולנשיאותיהם".
ויצאו ממעדון חברתי "עמיתים" ויחנו ברוטרי ויסעו מרוטרי ויחנו באוריה פלד, ויסעו מאוריה פלד, ויחנו במאירה, ויסעו ממאירה ויחנו ברוניה,ויסעו מרוניה ויחנו באוריה לוי ,ויסעו מאוריה לוי ויחנו באוריה שאשא, ויסעו מאוריה שאשא ויחנו ביפה, ויסעו מיפה ויחנו בעמוסה, ויסעו מעמוסה ויחנו בשרה,ויסעו משרה ויחנו בטלמורה, ויסעו מטלמורה ויחנו באזדרכת ויסעו מאזדרכת ויחנו ברפיה, ויסעו מרפיה ויחנו במיריה, ויסעו ממיריה ויחנו היום הזה בפביוה.
אלה הם 13 מסעיהם לנשיאיהם ונשיאותיהם עד עצם היום הזה.
ועוד היד נטויה או הרגל פוסעת או העגלה מתקדמת כי באופק כבר מבצבצת רחלה.
בספר במדבר מסופר על מ"ב המסעות (42)- נקווה שגם המועדון שלנו יגיע למספר הזה,כן ירבו.
פרשת "מסעי" מסיימת את ספר במדבר(החומש הרביעי)וכמו בכל סיום של ספר מספרי התורה אנו אומרים שלש מילים - מילים שמתאימות לנו תמיד , אבל השנה והיום לנשיא החדש יותר מתמיד:
חזק חזק ונתחזק
נהרייה תמוז תשע"ג יולי 2013 כתב :עמוס גלעדי

 

   

כל הזכויות שמורות לרוטרי "עמיתים" נהריה

הפעל נגישות

בניית אתרים