רוטרי "עמיתים" נהריה
חזרה לעמוד קודם

עמוס גלעדי   30.1.08

עמוס

 

ויהי בשנת תשס"ח ויפנו ראשי הנשיאים אל עמוס וכך אמרו:

בוא ותהיה נשיא על עמך הרוטריונים

ויען עמוס ויאמר :

לא נשיא אנוכי ולא בן נשיא,

כי חקלאי אנוכי ומגדל אבוקדו.

ויענו לו צוות הנשיאים:

על החקלאות אין צורך לוותר

הסבה תעשה לרועה צאן,

ומשוך אחרייך את המועדון

הובל אותם אל הארץ המובטחת ,

ושתהיה שנת פעילות פורחת.

ועמוס בהכנעה לתפקיד זמן פינה,

שרי אלפים ומאות מינה,

כאלה על הטכס וחלק על הפרשה,

שר החוץ שר הכספים ושר לענייני הקהילה,

הכל לפי השכל, הלב ועם הרבה חוכמה.

ואנחנו צאן מרעיתו נהנים השנה,

מנשיא גומל רוב חסד

שגם גבאי בבית הכנסת,

מניין תמיד מחפש הוא ,

מהמיטה מתפללים לפעמים שולף הוא.

ברזי הדת מגלה הוא בקיאות,

ואת ספרי התורה יודע הוא בבהירות.

בתנ"ך הוא אחד מתוך תרי-עשר

אבל אצלנו הוא אחד מתוך חמישים וארבעה,

בתנ"ך הוא נביא

ואצלנו נשיא.

ולא סתם נשיא,

נשיא שלחרוז חרוזים יודע !

חרוזים חכמים מצחיקים ,

שאצלו מן השרוול נשלפים.

ויש בו תום

ויש בו מן הטוהר

נפש עדינה

ואהבה עזה לארץ ישראל,

גאה הוא להיות אחד מן הצנחנים,

שאת ירושלים שיחרר בששת הימים

ובמלחמת יום הכיפורים,

היה שותף בכיבוש המעוזים.

שם אל המסורת התחבר,

ועל כל הקשיים התגבר.

ולכן עמוס לך נאחל ואותך נברך,

שסוף סוף יגיע שלום על ישראל !

ודברי עמוס הנביא יתקיימו

וההרים עסיס יטיפו,

וישובו השבויים אל ביתם,

ונטעו כרמים ושתו את יינם,

וכל איש לבטח בביתו ישב

כן יהי רצון

ונאמר אמן!

 

אוהבים רוני ואסתי -ברכות רעות

וכל החברים מרוטרי "עמיתים"

כל הזכויות שמורות לרוטרי "עמיתים" נהריה

הפעל נגישות

בניית אתרים