רוטרי "עמיתים" נהריה
חזרה לעמוד קודם

 ברכה לאורי גרנות   13.5.09

השמש החגה במסלול מזלך

מיטיבה עמך ומשפיע עליך רב טוב ושמחה

אתה חש מוקף בקרינה ידידותית

הגורמת לך לחשוב שהכל אפשרי צריך רק גישה חיובית

אל תתפתה מהזוהר העלול להטעות

גלה זהירות ,ערנות ובחן נקודות מבט נוספות

מתקיימת בך היכולת שלא בנקל להסתנוור

אתה איש שלא אחרי פיתויים תיגרר

על כל מכלול התכונות היפות בהן התברכת

מעריכים ואוהבים אותך כולם- ששכחת !!

 

רחל פולקנפליק

וכל החברים מרוטרי "עמיתים."

כל הזכויות שמורות לרוטרי "עמיתים" נהריה

הפעל נגישות

בניית אתרים