רוטרי "עמיתים" נהריה
חזרה לעמוד קודם

על סוקרטס ואפלטון:     העביר אריה דרור


ביוון העתיקה חי סוקרטס הנודע
בחכמתו. יום אחד פוגש אותו הפילוסוף
אקוויטנס ואומר לו "סוקרטס, אתה
יודע מה שמעתי על אחד מתלמידיך?"
"רק רגע", השיב סוקרטס, "לפני
שאתה מספר לי, אני מבקש לערוך את
מבחן שלושת הפילטרים".
"‏שלושת הפילטרים?"
"כן", השיב סוקרטס, "לפני שאתה
מספר לי על תלמידי, הבה נבחן את
דבריך. הפילטר הראשון הוא 'אמת'.
האם בחנת שהדברים שאתה רוצה לספר
לי אמת הם?"
"לא", השיב אקוויטנס, "למעשה
שמעתי את זה ו."
"בסדר", השיב סוקרטס, "אינך יודע
אם זה אמת. הפילטר השני הוא 'טוב'.
האם הדבר שאתה עומד לספר לי על
תלמידי הוא משהו טוב?"
" ‏לא, בדיוק להיפך ."
" ‏כלומר שאתה רוצה לספר לי דבר רע
אודות תלמידי אף שלא בטוח שזה אמת".
אקוויטנס מזועזע וחש מבוכה.
"אתה עדיין עשוי לעבור את הפילטר
השלישי", המשיך סוקרטס, "פילטר
'התועלת'. האם מה שאתה עומד לספר לי
על תלמידי יביא לי תועלת?"
"לא, למעשה לא."
"‏אם כך, אם מה שאתה רוצה לספר לי
אינו אמת ואינו טוב ואפילו אינו בר
תועלת, מדוע אתה רוצה לספר לי את
זה בכלל?"
אקוויטנס, מובס ומבויש,
ויתר על דברו.
זו הסיבה שסוקרטס נחשב לגדול
הפילוסופים וזכה להערכה רבה.

זו גם הסיבה שהוא לא ידע שאפלטון
מתעסק עם אשתו.

העביר אריה דרור 

כל הזכויות שמורות לרוטרי "עמיתים" נהריה

הפעל נגישות

בניית אתרים