רוטרי "עמיתים" נהריה
חזרה לעמוד קודם

ברכת רעות לרוני טלמור   23.12.09

 

"רני ושמחי בת ציון" -זה לא פזמון ולא שירה,
רוני זה המשפט הראשון של ההפטרה.
ו נאמר במדויק ההפטרה של שבת חנוכה.
ולמה התחלתי בזאת הברכה.
ניחשת נכונה, יום הולדתך בחנוכה "נפל"
נס חנוכה או אולי יד הגורל
יצאת לפורטוגל לארץ האנוסים
יום יום השארת אותנו לומר את ברכת "על הניסים"

 

טעמים רבים היו לזאת הנסיעה,
טעם אחד ברור,צרוף נשיאה לשעבר והנשיאה הבאה.
לך המנהלת והמחנכת התמירה
לא מזלזלת בכל פרט בשורה.
מצלצלת כל יום שישי לאחר הפרשה של דב
מברכת את הבית בשבת שלום וערב טוב
ומה לך נאחל לקראת הפרישה לגמלאות
ויוסף לך אלוהים הרבה שנים מאושרות ובריאות.
רמזו לי שאת כבר לא לומדת קבלה השנה.
רגע זה לא נורא, אנו יודעים שאת יותר חזקה בנתינה.

 

מזל-טוב
רבקה,עמוס וכל העמיתים


ותרשו לי עוד מספר מילים כדי לסייםאני יודע שזה לא בחריזה של אותיות השם
אבל זה מתבקש כי את המעמד זה הולם
הזכרתי את הפסקה הראשונה של ההפטרה כבר בתחילה
והנה גם הפסקה האחרונה מיועדת לה
"תשואות חן חן לה".

 

כל הזכויות שמורות לרוטרי "עמיתים" נהריה

הפעל נגישות

בניית אתרים