רוטרי "עמיתים" נהריה
חזרה לעמוד קודם

ברכה לדני פרקש   1.7.09


סוף סוף ובהצלחה יתרה
סרה ממך השפעתו של כוכב פלוטו הרשע
והנה כי כן,השמש עברה למזל שלך
ביקורה הטוב והמיטיב ינוח עליך
לאחר ששבעת מתחים ומאבקים בנושא זכויותיך
מזלך המואר באור יקרות ( שמש )
יקרין עליך אופטימיות חיוניות ,בטחון עצמי
הצלחות ושיפור עמדות גם במישור המקצועי
נצל הזדמנות הפז שנקרתה בדרכך
צא לבלות! חשוב פחות! ויישר הדורים עם בני משפחתך
אין סוף אפשרויות מפתות מזומנות בפניך
הרשות נתונה והבחירה הטובה בידך

 

מאחלים באהבה

רחל פולקנפליק וכל העמיתים

כל הזכויות שמורות לרוטרי "עמיתים" נהריה

הפעל נגישות

בניית אתרים