רוטרי "עמיתים" נהריה
חזרה לעמוד קודם

ברכה לשאול שאשא   5.11.08

תפילה

 

אבי הברואים בצלם

אלוהי כליות ולב

שבוחן ויודע כל

וכל שיודע הוא בוחן.

ובחינתו היא שנותנת

ואת שנותנת הוא שופט

ושפט מראה כליות ולב

ובחן את שראה

ועמד עליו ורפא לו

מזור הטיף על כליותיו

כי ימי אבי הברואים בצלם

אלוהי אדם כלים

ובהבל פי אלה נחרצים

והווי נוהג בו מידת הרחמים

כי ברצותך יקום דבר

ובדברך מזימה תופר

כי הרי בוחן כליות הנך

ואנו ברואים בצלמך.

 

מאחלים באהבה
רחל פולקנפליק וכל העמיתים

כל הזכויות שמורות לרוטרי "עמיתים" נהריה

הפעל נגישות

בניית אתרים